İnşaat çalışmaları esnasında, tadilat işlemlerimizde, yıkılmaya yüz tutmuş binaların güvenle kaldırılması sırasında, arıza vb. durumlarda ya da binamızın bazı bölümlerini yenilemek istediğimizde hafriyat ortaya çıkar. Biriken molozların güvenli bir şekilde kaldırılıp taşınması gerekir.

Hafriyat taşıma belli bir prosedür dahilinde gerçekleşen bir işlemdir. Prosedüre uygun olarak hafriyat taşımacılığı yapacak olan firmanın gerekli izinleri alması ve gerekli şartları yerine getirmesi beklenir. Hafriyat taşıma işlemi için, hafriyat taşıması yapılacak işin beyan edildiği bir dilekçe, inşaat ruhsatı, atığın üreticisine ait vergi levhası, hafriyat taşıma izin belgesi, taşıyıcıya ait vergi levhası ve taşıma işlemini yapacak araçların ruhsat nüshaları gibi belgelere ihtiyaç bulunur. Hafriyat kamyonlarının bazı özelliklere sahip olması gerekir. Uygun kamyon ile ve gerekli evraklarla hafriyat taşıması gerçekleştirilir.

Sel Nakliyat hafriyat taşıma konusunda yetkilidir. Hafriyat taşıma işlemleri için firmamızdan teklif alabilirsiniz. Hafriyatları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin belirlediği alanlara taşımak için moloz türüne göre büyük ya da küçük moloz taşıma araçları kullanıyoruz. Moloz yükleme işlemini iş makineleri ya da makinelerin çalışamayacağı alanlarda insan gücüyle yapıyoruz.

Uygun araç ve ekipman, gerekli izin belgeleri ve deneyimli personelimizle hafriyat taşımacılığı konusunda sorunsuz hizmet Sel Nakliyat’tan alınır.

Uygun Fiyat Garantili Nakliye Hizmetleri | Sel Nakliyat